ΠΑΠΑΦΕΙΟ “Ο Μελιτεύς”

ΠΑΠΑΦΕΙΟ “Ο Μελιτεύς”. Το   ΠΑΠΑΦΕΙΟ   Κέντρο  Παιδικής  Μέριμνας  Αρρένων  Θεσσαλονίκης  «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», δωρεά του Εθνικού Ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη, λειτουργεί  ανελλιπώς από το 1903 μέχρι σήμερα. Περιθάλπονται σ’ αυτό αγόρια, ορφανά από δύο ή ένα γονέα, αναπήρων πολέμου, τυφλών, ή κωφαλάλων,…

Περισσότερα