Ορκωμοσία νέων Αιρετών: Που μπορεί να πραγματοποιηθεί

H Ειδική ρύθμιση για τους χώρους όπου μπορεί πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των Αιρετών του Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την Νέα Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ορκωμοσία νέων Αιρετών: Που μπορεί να πραγματοποιηθεί Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.52…

Περισσότερα