14η Σεπτεμβρίου, ημέρα εθνικής μνήμης, γενοκτονία των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το Τουρκικό Κράτος

14η Σεπτεμβρίου, ημέρα εθνικής μνήμης, γενοκτονία των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το Τουρκικό Κράτος