Πρώτη συνάντηση γνωριμίας των Συμβούλων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Πρώτη συνάντηση γνωριμίας των συμβούλων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση - γνωριμία των εκλεγμένων Συμβούλων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση έγινε στις 8:00 μ.μ στο δημοτικό κατάστημα που στεγάζεται η…

Περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας (N. 3852, άρθρο 83) 1.Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας: α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία…

Περισσότερα