Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων – Περιφερειών για το 2020 Το (ΦΕΚ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων - Περιφερειών για το 2020 Το (ΦΕΚ) Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων & Περιφερειών για το 2020 Το (ΦΕΚ). Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και υπογράφονται από τους αρμόδιους υπουργούς κ.κ. Θεωδορικάκο και Σκυλακάκη οι αποφάσεις – τροποποιήσεις για την κατάρτιση…

Περισσότερα