Ο λόφος της Τούμπας

Ο λόφος της Τούμπας. Ο οικισμός της Τούμπας αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη θέση της εποχής Χαλκού (3000-1000 π.Χ.) στο σημείο του Θερμαϊκού κόλπου, όπου αργότερα ιδρύθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι ανασκαφές άρχισαν το 1984 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο…

Περισσότερα