Πρώτη συνάντηση γνωριμίας των Συμβούλων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Πρώτη συνάντηση γνωριμίας των συμβούλων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση - γνωριμία των εκλεγμένων Συμβούλων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση έγινε στις 8:00 μ.μ στο δημοτικό κατάστημα που στεγάζεται η…

Περισσότερα