Παρουσίαση Πανελλαδικής Έρευνας για την Αυτοδιοίκηση Ζέρβας, Δαρδαμανέλης & Μανδαλιανός

Στον δήμο Θεσσαλονίκης έγινε μια πολύ καλή δουλειά, έχουμε ένα εξαιρετικό διοικητικό σχήμα από πολλούς χώρους, δήλωσε ο δήμαρχος Κ. Ζέρβας.