Συλλογή Φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συλλογή Φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν στο Κοινωνικό Φαρμακείο φάρμακά τους που δεν χρειάζονται ακόμα και αν έχουν χρησιμοποιηθεί. Δράση συλλογής φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου διοργανώνει ο δήμος…

Περισσότερα