Συλλογή Φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συλλογή Φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν στο Κοινωνικό Φαρμακείο φάρμακά τους που δεν χρειάζονται ακόμα και αν έχουν χρησιμοποιηθεί. Δράση συλλογής φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου διοργανώνει ο δήμος…

Περισσότερα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας μετά τον Δήμο Αθηναίων και με βάση την απογραφή του 2011 έχει μόνιμο πληθυσμό 325.182 κατοίκους. Περιλαμβάνει με το ιστορικό της κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και τις περιοχές…

Περισσότερα