Κεντρική εκδήλωση Δωρασ Ψωμιάδου στην Δ΄Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Κεντρική εκδήλωση Δωρασ Ψωμιάδου στην Δ΄Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Κεντρική εκδήλωση Δώρας Ψωμιάδου στην Δ΄Κοινότητα Θεσσαλονίκης